2

 

 

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

 

 

 

 

 

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

 

 

 

Lesbar auf  Smart Phone.  Texte laufen auf Smart Phone länger, brauchen Überlauf.

 

IQ-Society

IS

IS

society2-2

DE

 

GB

 IS

 

Het gevecht om Europa

Het ill-Uminati-volk tegen de Europeanen

 

Verstekt kwaadaardige ill-Uminaties zijn continu daarmee bezig, anderen te plagen. Het maakt niet uit, hoe, als het maar plagen is.

Zij beleven lust, als ze anderen plagen — leedvermaak, niet de normale menselijke vorm, maar de zieke duivelse vorm: hoe meer schade, hoe meer lust. Dat is een gevolg van een erfelijk foute verbinding tussen neuronen in hun hersenen.

 

Het liefst - maar dat gaat niet continu - organiseren ze oorlogen en verkopen aan beide strijdpartijen wapens. Zo zijn sommige van hen steenrijk geworden. Onder de miljardairs van de globe zijn veel leden van het ill-Uminati-volk.

 

Ze hebben WW1 van een klein conflict in Oostenrijk tot een verschrikkelijke superoorlog opgedreven. En WW2 hebben ze zelfs van begin tot einde gepland en doorgevoerd. Daarbij ging het laatste gedeelte van hun plan niet op :  heel Europa zonder mensen in handen te krijgen, om op Europese grond hun nieuw rijk te vestigen: de Polen verhongerd, de Duitsers verhongerd, de Nederlanders verhongerd in een grote kunstmatige hongersnood. De ill-Uminaties kregen alleen Israel in handen, in plaats van Europa. Hun plan mislukte, omdat US-President F.D.Roosevelt, in het geheim ook ill-Uminati-leider,  in april 1945 stierf en zijn navolger US-President Truman niet tot de ill-Uminaties behoorde. Truman  beëindigde de kunstmatige hongersnood met voedsel-pakketten (via Marshall-Plan). Toch had hij  hard te vechten. Tegen de arglistige sabotage van de sterke ill-Uminatie secret society in USA, in Engeland, in Frankrijk en in het bezette Duitsland benodigde hij daarvoor rond 3 jaar. De gemaakte ill-Uminatie-hongersnood, die van 1946 tot 1948 woedde, heeft 10 miljoen Duitsers en Oostenrijkers het leven gekost. Truman won de laatste veldslag om Europa van de verkapte ill-Uminati-krijgers uit USA, uit Engeland en uit Frankrijk. 63 miljoen Duitsers, 8 miljoen Oostenrijkers, 15 miljoen Nederlanders en 36 miljoen Polen, die volgens ill-Uminati-plan ook alle sterven moesten, overleeften. De Duitsers, Polen en Nederlanders overleefden. Met grote verliezen wel (10 miljoen !). Maar ze overleef-den. Het laatste gedeelte van het ill-Uminati-plan, het Morgenthau-Plan, benoemd naar zijn bedenker, de Americaan  Morgenthau, een medewerker van US-President Roosevelt, mislukte ook, omdat de Russen onverwacht tot aan de Elbe waren voorgedrongen, en de dictator Hitler, een Rothschild-ill-Uminatie uit Oostenrijk, een zoon van een buitenechtelijke Rothschild uit Wenen en Roosevelts Trojaans Paard in Europa, moest vluchten voor de Russen. Hij vluchte via u-boot naar Argentinie. Op de lange weg werd het u-boot vele malen opgetankt. Wie deed dat? De Navy van de Amerikanen! Natuurlijk is dat niet altijd een geheim gebleven. Sommige van de getuigen hebben gepraat. Zo weten wij van de vluchtweg van Hitler zelf details.

 

De secret-society-strategie van de ill-Uminati toonde haar sterke kant. Ze waren nergens en overal. Wel hadden ze deze keer hun Morgenthau-plan niet volledig kunnen uitvoeren. Maar niemand kon zeggen, wie nu precies verantwoordelijk was voor 10 miljoen doden tussen 1946 en 1948. En zo bleven de kwaadaardige ill-Uminati op hun machtposten, en niemand werd gestraft. Omdat ze via politiek en geld de pers in handen kregen, lukte het hen zelfs, dood te zwijgen, dat 10 miljoen verhongerd waren, en waarom. Totdat de Canadees James Bacque ging rechercheren, de dodenlijsten vond en in zijn boek “De geplande dood” publiceerde. [“The planned Death”, J.Bacque ].

 

Van een nieuw ill-Uminati-plan, Europa toch nog in handen te krijgen, heeft de ill-Uminati-miljardair Nick Rockefeller in Insider-kringen verslag gedaan. Dat is ook niet geheim gebleven. Dat is naar buiten gekomen. Die plan loopt sinds 1965, sinds een half eeuw, en is ver gevorderd. Tot nu toe is de plan een groot succes:

 

Via de chaos-strategie willen de ill-Uminaties de Europeanen zo ver mogelijk verdringen en door zwakkere mensen met een gemiddeld veel lagere intelligentie vervangen:

 

Ze lieten Kleinaziaten, Noordafrikanen en Zwartafrikanen Europa bin-nenstromen, als gastarbeiders voor hun grootbedrijven, hun Multinati-onals - het geld van hun bedrijven was dus de hevel, ze aan te lokken - 

en ze zorgden ervoor, dat de gasten konden blijven,

dat hun vrouwen konden volgen, hoofddoekvrouwen met de botsende Islam-religie, en dat ze in Europa heel veel kinderen konden produceren: 6-8 kinderen per paar.

Dat alles gebeurde via onzichtbare handen: De secret-society-strategie van de ill-Uminati toonde weer haar sterke kant. Ze waren nergens en overal. Wie de beslissingen naam, was niet duidelijk. Soms een stuk de ene partij, soms een stuk een ander partij. En nooit een ill-Uminati-partij. Die bestond niet. Die bleef gecamoufleerd. En dat er zelfs een ill-Uminati-volk is, verspreid over heel Europa en USA: geen sprake van!

Maar deze ill-Uminati-secret-society-partij zorgde zelfs ervoor, door aan alle beschikbare knoppen de draaien, knoppen, die voor velen niet eens zichtbaar zijn, dat de Europeanen continu minder kinder kregen:  1 tot 1.5 kind per paar.

 

1965 liepen de eerste 100 Turken met zwarte snor verlegen door onze straten. En dat is de realiteit van nu:

In altijd meer grote steden winnen de immigranten de meerderheid.

De Europeanen kruipen terug.

Ze eten voedsel uit de supermarkten, van die vele via geldtransacties  (geld weer de hevel) in handen zijn gekomen van ill-Uminati-miljardairs. Die hebben nu vrij spel, voedsel aan te bieden, dat onzichtbare stoffen bevat, die de vruchtbaarheid aantasten. Bisphenol-A is zo’n stof. Ondanks waarschuwingen van een grote groep van wetenschappers (kort geleden weer in Zembla-TV) blijven de producten met de hormon-verstorende stof in de schappen van de supermarkten. En dat is alleen een van vele schaadstoffen. De wetenschappers hebben berekend, dat al deze stof alleen per jaar 157 miljard Euro schade maakt in Europa. De Europeanen nemen in getallen sterk af, en ze worden ongezonder en zwakker. De gezondheidsminister van Nederland, een vrouw, mooi, intelligent en duidelijk sterk in de grip van de erfelijke duivelse ill-Uminati-ziekte extreemsadisme, steunt op een aantal pseudo-wetenschappers, verbonden met de ill-Uminati-industrie, en verklaart: “De schadelijkheid van Bisphenol-A is niet bewezen. Voor een verbod is er geen reden!”

In bezit van geld uit oorlogswinsten, in bezit van producerende industrieën, in bezit van verkopende supermarkten en in bezit van regeringsposten en dus van controlerende macht zorgen de ill-Uminaties daarvoor, dat de Europeanen, de Nederlander, de Duitsers, de Fransen, … sterk krimpen

En dat de geïmporteerde chaoselementen uit andere continenten, met de botsende Islam daarbij, groeien, zodat meer pulver in het kruitvat komt. Manipulerend sturen de ill-Uminatis af op series van chaos-explosies, uit die ze dan hun voordeel willen trekken. Volgens Nick Rockefeller, die verslag deed, is dat hun plan.

 

De feiten zijn duidelijk. Hun chaos-strategie werkt. De geboorte-explosie van de immigranten loopt geometrisch. Altijd meer kinderen worden vrouwen en deze produceren altijd zelf kinderen, heel vele kinderen. Van nu af gaat heel snel !

 

Wat kunnen wij doen, om weer heer en meester te worden in eigen land?

Er zijn 2 factoren, die ons kunnen helpen:

Tijdens het ontwikkelen van hun plan 1965 hebben de ill-Uminaties geen rekening gehouden met nieuwe vondsten van de wetenschap,

niet met de wonder-test,  en

niet met de vruchtbaarheids-medizijn.

De vele vrouwen van de immigranten kunnen even zo goed kinderen met Europees DNA produceren, passend bij Europa, als kinderen met eigen DNA, niet passend bij Europa en bovendien vaak verbonden met lage intelligentie, lelijkheid and andere zwaktes.

Als wij hen de kans bieden, gaan velen zeker de betere kant kiezen.

 

Ten tweede hebben de ill-Uminaties geen rekening gehouden met de wonder-test DIM. Nu kunnen wij verdachten aan de DIM-computer zetten en bepalen, welke personen ill-Uminaties zijn, en welke slachtoffers zijn van de erfelijke sad-ziekte. De verborgen kwaadaardige personen verliezen bestuurposten, en het leven kan zich weer ontplooien, zonder last van de manipulaties van de ill-Uminaties.

 

Deze veranderingen zijn zachte veranderingen.

Geen revolutie, maar evolutie.

Iedereen, die erachter staat, wordt beloond.

Niemand, die zich daarachter stelt, wordt gestraft.

 

Europa staat aan het begin van een betere periode.

 

 

 

Einde  society2-2   —————   more .

 

 

 

* Waar kwamen de ill-Uminaties vandaan? Zijn ze altijd in Europa geweest? Nee!

NL