De WRB-Groep heeft voor 600.000 werklozen in NL de werkruilbank (WRB-Bank) ingericht. Via deze bank kunnen werklozen en anderen (iedereen kan meedoen) zonder geld in een kring voor elkaar werken. A werkt voor B,  B werkt voor C, … , Y werkt voor Z, en Z werkt weer voor A. Geruild wordt in ons WRB-net niet werk tegen geld, maar werkuur tegen werkuur.

 

Werkgevers en werknemers vinden zich persoonlijk of via telefoon of via e-mail.

Een computer registreert de activiteiten. De computer krijgt informaties via e-mails aan wrb@jaaaa.net, de e-mail-box van de bank.

In de computer staan in een lijst G ( G voor werk-gevers), gesorteerd naar regio en naar soort  van het werk, mensen, die werk willen laten verrichten, en in een lijst N (N voor werk-nemers) mensen, die willen werken. Ieder WRB-lid kan zijn wensen in lijst G en/of in lijst N uiten.

Zo gaat het:

Stap 1: Werkgever en werknemer maken en afspraak (best schriftelijk) over het werk en de prijs. Betaald wordt met basis-uren. 1 basis-uur heeft een waarde van 1 uur eenvoudig werk. Specialisten, die moeilijk werk verrichten, kunnen voor een uur werk 2 of 2.5 basis-uren vragen. Dat bepalen werkgever G en werknemer N samen.

Stap 2:  N werkt voor G.

Stap 3:  G controleert het werk en stelt schriftelijk vast: “Het werk is verricht. Ik ben tevreden. Ik wil voor het werk 12.5 basis-uren (afkorting: 12.5 Bas) betalen. N krijgt een kopie, getekend door G.

Stap 4:  G mailt aan wrb@jaaaa.net : ik betaal 12.5 Bas aan N.

Stap 5: N mailt aan wrb@jaaaa.net : ik heb voor G. gewerkt. G is tevreden en wil 12.5 Bas aan mij betalen. Bewijs van tevredenheid in mijn handen.

Stap 6:  Als beide e-mails binnen zijn en klikken, boekt computer 12.5 Bas van rekening van G over naar rekening van N.

 

Dit eenvoudige klik-proces loopt program-gestuurd automatisch (lage kosten) en is goed beveiligd.

 

 

Ovaal: more

 

De WRB-bank is een vereniging. Achter haar staan de

Rechten-Plichten-Partij en de IQ-Partij van Wetenschappers en Techneuten

Ovaal: more

 

Werkruilbank

De economie weer aan de praat brengen

society

  Wij werken

 aan oplossingen

Page 1 of 2

Tekstvak: Deel van de 
bekroonde
Website 
society8-nl
jaaaa.net

> Economy <

Als u lid wordt, krijgt u 10 Bas krediet van de WRB-bank ter waarde van rond 100 . Verder krijgt u meteen reclame-middelen ter waarde van 10 , om zelf verdere leden te werven. Voor ieder door u geworven lid krijgt u 10 . Werft u 10 nieuwe leden, dan hebt u dus 100 verdient. U betaalt eenmalig 50 voor de lidmaatschap in de WRB-bank, die u vele mogelijkheden biedt, zonder geld werk gedaan te krijgen, samen met anderen. Met de grootte van de WRB-bank groeien de mogelijkheden. Daarom loont de inzet, nieuwe leden te werven. Zorg daarvoor, dat de boom van leden, die door u ontstaat  -  door u geworven leden werven weer leden  -  vele takken krijgt. Werft een door u geworven lid een nieuw lid, dan krijgt u 5 . In de volgende vertakking krijgt u 4 , dan 3 , enzovoort, over 11 vertakking-niveaus. De 10 voor een nieuw lid zijn dus eerst het begin! Vele kleine premies van 5 , 4 , 3 , … volgen.  Wij hebben deze geld-prikkel ingebouwd, daarmee de WRB-bank snel groeit. De verdiensten uit werving kunt u, als u wilt, in Euro’s uitbetaalt krijgen. Via Internet kunt u uw rekening bekijken, wanneer het u uitkomt.

 

Met de oude munten en papiergeldsorten staan de deuren wijd open voor speculatie, corruptie en bedrog. Goldmen-Sachs-Bank en C.G. Morgan-Bank hebben een nieuw voorbeeld voor Mega-bedrog op basis van het oude geld geleverd. Ze hebben de crisis gefabriceerd en vele mensen werkloos gemaakt.

Met de nieuwe munt Bas is het moeilijk te speculeren. Een zeepbellen-economie, 5 keer groter dan de echte economie, is daarmee niet op te bouwen.

De nieuwe munt Bas (basis-uren) helpt, de echte economie te smeren en weer aan de praat te krijgen. Doe mee! De investering is klein en komt snel terug.

 

De WRB-Bank wordt gesteund door Rechten-Plichten-Partij (zie www.rpp.jaaaa.net)en IQ-Partij van wetenschappers en techneuten, en door NGO’s.

 

De politici vinden geen recept, om de munt- en economie-problemen onder de knie te krijgen. Nu zijn de wetenschappers en techneuten aan de buurt.

 

 

Ovaal: more

Rechten-Plichten-Partij bespreekt

oplossingen. RPP werkt binnen en buiten de parlementen.  www.RPP.jaaaa.net

Ovaal: more

 

Hoe lid worden?

society

Art.7, grondwet

  Wij werken

 aan oplossingen