Wij zijn voor een weldoordachte zinvolle religie. Want er is meer tussen hemel en aarde dan wij kunnen zien. Maar onzin-religies, die gepaard gaan met geweld,

geweld tegen vrouwen, die in vogelverschrikker-kleding worden gedwongen,

en autobommengeweld tegen andere sekten en tegen andersdenkenden,

tegen die treden wij geweldvrij op: met duidelijke woorden en echte hulp voor de vrouwen. Echte religie is heilig. Onzin-religie niet.

 

Reageer:   vogelverschrikkers@neeee.net

 

Als wij niet reageren, dan wordt het sluipend erger, omdat DNA-barbaren verschrik-kelijk veel kinderen baren, weer DNA-barbaren, die door moderne techniek allen overleven. Immers heeft de (nog) imperfecte mensen-cultuur op de planeet het natuurproces ‘overleven van de gekwamere en sterkere’ uitgeheveld. Zienderogen wordt de maatschappij een chaos-maatschappij met hard stijgende criminaliteit- en geweld-niveaus, die door suppressie (politie, rechter) niet meer te beteugelen vallen. Geweld schiet door. Door intelligente mensen geschapen, is er hygiene-techniek en medicijn-techniek en voedsel-voorziening, die DNA-barbaren benutten, om hun ongemeen talrijke kinderen in het leven te houden: het natuurwet <overleven van de besten door selectie> uitgeheveld, de wereld op zijn kop!

Mensen in rijke en in arme DNA-kleren verschillen niet in de kern, alleen in de kleren. Toch deze kleren veroorzaken lot en nootlot.

Primitieve mensen met primitieve religie krijgen veel kinderen, meestal nog gestimuleerd door de priester-kaste, die haar macht wil uitbreiden. Daarmee begint het. 99% van de primitieve kinderen, DNA-barbaren, nemen de primitieve religie van hun ouders over. Zo groeit de religie-groep van mensen in arme DNA-kleren. Door de zwartekracht van de grote getallen wint de groep macht en probeert, haar leer en haar normen anderen op te dringen. Wij zien het overal: fundamentalisten actief, met preken, kalaschnikovs, autobommen.

 

Ovaal: more
Ovaal: more

 

DNA-Publisher-Group, society5-2-nl

Ovaal: more

 

Hoofddoek-vogelverschrikkers

en onzin-religie

society

  Diskussie van de

 grote problemen

Ons tegenoffensief kan op 2 sporen lopen: op de filosofische spoor: op de schrijnende onzin van een almachtige god attent maken, die met autobommen en kalaschnikovs te werk gaat, om zijn macht uit te breiden,

en op spoor 2: een aanbod aan vrouwen in arme DNA-kleren: prachtige DNA-kleren voor hun kinderen. Door intelligente mensen ontwikkeld, staat deze techniek, slecht tegen goed uit te wisselen, vandaag ter beschikking. 

Zie www.society3.jaaaa.net ;  www.DNA-Kleidermacher.jaaaa.net .

 

Zie ook  www.society5.jaaaa.net. Na meerdere duizend jaar, waar de Kains altijd weer de Abels doodsloegen, wat selectie-processen in gang zette, willen wij vandaag een oplossing op basis van vernuft.   Zie:   www.Kain-and-Abel.neeee.net

 

Tot ons offensief op spoor 1, de filosofische en argumenterende spoor, behoort ook, op dit attent te maken:

Die angeblich grossen Religionen Christeltum und Mislan stützen sich auf alte Bücher: das Christeltum auf die Beibel, der Mislan auf den Kurun. Die Beibel ist 2000 Jahre alt, der Kurun 1600 Jahre. Von beiden Büchern wird behauptet, dass sie ‘Offenbarungen’ seien, direkt diktiert von dem allwissenden Gott Christel (die Beibel) bzw. direkt diktiert von dem allwissenden Gott Alluh (der Kurun), aufgeschrieben von seinem Propheten Mahamud. Doch in beiden alten Büchern ist der Horizont aller Geschichten darin genau der  Horizont der Menschen der damaligen Zeit. Das spricht stark dafür, dass beide Bücher von Menschen der damaligen Zeit geschrieben wurden und nicht von einem allwissenden Gott:

In keinem der Bücher, nicht in Beibel und nicht Kurun, werden elektrische Geräte beschrieben, von Strom angetrieben, wie sie unsere heutige Welt beherrschen. Strom, Spannung, Widerstand und die Beziehung zwischen den drei Grössen sind dem ‘allwissenden’ Schreiber unbekannt. Elektronik ist dem ‘allwissenden’ Schreiber völlig unbekannt. Computer sind dem ‘allwissenden’ Schreiber völlig unbekannt. Internet ist dem ‘allwissenden’ Schreiber völlig unbekannt. Die 4 Blutgruppen A, B, AB und 0 sind dem ‘allwissenden’ Schreiber völlig unbekannt. Die DNA-Technik ist dem ‘allwissenden’ Schreiber völlig unbekannt. Steuerung von Prozessen in Lebewesen, Pflanzen, Tieren, Menschen, durch Gene, durch DNA, ist dem ‘allwissenden’ Schreiber völlig unbekannt, obwohl er nach Behauptung der Bücher der ‘Schöpfer’ dieser Lebewesen ist. Bei so viel Unwissenheit des ‘allwissenden’ Gottes, indirekt bewiesen und dokumentiert durch ‘sein Buch, die Beibel’, bzw. durch ‘sein Buch, den Koran’, ist es hochwahrscheinlich, dass er nicht der Schöpfer ist und nicht allwissend, sondern ein Phantasiegeschöpf der menschlichen Schreiber. Diese waren Menschen ihrer Zeit, mit beschränktem Wissen. Sie konnten die umwälzenden Entwicklungen in Wissenschaft und Technik nicht voraussehen. Das verrät ihre Geschichten als Lügengeschichten. Das gibt dem Tod all derer, die für ihren ‘allmächtigen Gott’ gefochten haben und umkamen, einen tragischen Anstrich.

 

 

 

DNA-Publisher-Group    www.Kain-and-Abel.neeee.net     www.dna-barbaren.neeee.net

DNA-Publisher-Group PG verspreidt richtig-fout-verhalen en probeert, echte oplossingen te laten zien..

Als PG-Supporter kunt u een steentje bijdragen, onze verhalen te laten doordringen tot de laatste mens op aarde.  Vragen, die het nadenken stimuleren, stellen wissels tot een vreedzaam gedrag.

Autobommen, die voor uw deur zouden kunnen exploderen, worden dan misschien niet meer gebouwd.

 

Met dronen tegen fundamentalisten, Obama’s pseudo-oplossing, leidt met zekerheid ertoe, dat nog meer autobommen worden gebouwd. Dat is een fout-verhaal.

Wij doen een voorstel aan u, de lezer: maak drie vrienden met ons geweldvrij offensief bekend !

Ovaal: more
Ovaal: more

DNA-Publisher-Group

 

society

“Hoeveel Taboe-Thema’s kom je hier tegen?”  “Bijna 100%

Taboe-Thema’s!”  “Worden onze grote problemen door taboe’s in stand gehouden?”

Art.7, Grondwet

Tekstvak: Deel van de 
bekroonde  
Website 
society5-2-nl
jaaaa.net


> Religie <
Tekstvak: DNA-Barbaren
.neeee.net

 

Eerst komen de hoofddoek-vogelverschrikkers, dan komen de autobommen.

De achtergrond van beide verschijnselen zijn mensen in arme DNA-kleren,

met slecht functionerende hersenen, die een onzin-religie aanhangen, in

welke de hoofdpersoon onmogelijke eigenschappen heeft. Almacht hoort

daarbij.

Almacht is onmogelijk. Almacht is nonesense. Door overdrijving van macht ontstaat ‘almacht’. Volgens de gezonde verstand en de wetenschap is almacht een onmogelijke eigenschap. Ze geloven dus in een onmogelijke persoon, deze mensen met slecht functionerende hersenen, en merken het niet.

society-

REPP.jaaaa.net